هرچه می کشیم از مرکز پاداش مغز می کشیم!

تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که داروهای ترک مواد مخدر بر روی اینکه مردم موسیقی مورد علاقه خود را چگونه احساس می کنند، اثر می گذارد.

رابطه جنسی، مواد مخدر و موسیقی راک اند رول: چه چیز مشترکی دارند؟ هرسه تاثیر یکسانی بر مغز می گذارند.

  • 01 New
  • 02 New
  • 03 New
  • 04 New
  • 01 New
  • 02 New
  • 03 New
  • 04 New

تحقیقات جدید می گوید که موسیقی در مهمانی ها از طریق تاثیر بر روی سیستم اعتیاد مغز باعث ایجاد لذت می شود. این مسیر های عصب شیمیایی درگیر موادی می شوند که به طور طبیعی توسط مغز تولید می شوند و از لحاظ ساختاری شبیه ماده مخدر هروئین هستند. این مواد شیمیایی در درک لذت خوردن غذاهای شیرین و فعالیت های همچون رابطه جنسی و قماربازی نیز درگیر هستند.

برای انجام تحقیقی که در مجله Scientific Reports به چاپ رسیده است 17 شرکت کننده در آزمایشگاه دانشگاه مک گیل به موسیقی که از آن لذت می بردند، گوش دادند. روز اول آن ها این کار را بعد از دریافت «نالترکسون» انجام دادند. نالترکسون دارویی است که به گیرنده های مواد مخدر متصل می شود و فعالیت های آن ها را مسدود می کند ( این دارو برای درمان اعتیاد به هروئین و الکل نیز تجویز می شود). روز دوم آن ها بعد از دریافت دارونمای غیر فعال به موسیقی گوش دادند.

محققان دریافتند که وقتی افراد شرکت کننده در آزمایش، نالترکسون دریافت کردند، گزارش دادند که موسیقی مورد علاقه آن ها برایشان لذت بخش نبوده است (اما لذت موسیقی با دارونما تغییری نکرده بود). در واقع وقتی آن ها به موسیقی ای گوش دادند که علاقه خاصی به آن نداشتند، داروی نالترکسون تغییری در آن ها ایجاد نکرده بود.

شرکت کننده ها گفتند که تحت تاثیر داروی غیر فعال کننده مواد مخدر موسیقی مورد علاقه آنها  هنوز هم به نظر زیبا می آید، اما آن ها حس خاصی به آن ندارند. محققان دانشگاه مک گیل می گویند  به طور طبیعی موسیقی مورد علاقه آن ها باعث می شود که احساس خوبی داشته باشند اما نالترکسون اجازه نمی دهد که چیزی را احساس کنند.

 

مارکو پالاریس، متخصص مغز و اعصاب دانشگاه بارسلونا می گوید: تحقیقات قبلی انجام شده نشان می دهد که انتقال دهنده عصبی دوپامین در «پاداش» مرتبط با موسیقی درگیر است. این مقاله علمی برای اولین بار به طور قطعی نشان می دهد که مواد مخدر در احساس کردن نیز موثر است.

نتیجه غیر قابل پیش بینی نبود، مارکو پولاریس می گوید موسیقی همیشه به عنوان یک چیز لذت بخش در نظر گرفته می شود و تحقیقات جدید نشان می دهد که می تواند درد را نیز کم کند. لویتن اضافه می کند که گوش دادن به موسیقی لذت بخش، قبل از عمل و در هنگام عمل جراحی می تواند احساس ناراحتی بیمار را کاهش دهد.

البته محققان اذعان دارند تحقیقات ناقص هستند. چراکه آزمایش کننده زمانی که عکس العمل های احساسی نسبت به یک محرک غیر موسیقی را ثبت می کرده شرایط کنترل شده ای نداشته است. پس نمی توانیم در نظر بگیریم که لذت نبردن شرکت کننده مربوط به موسیقی است و یک کاهش احساسات عمومی نیست.

 

الکساندر تانوس موسیقی شناس قومی که از ترکیب صداها و مدیتیشن برای کمک به درگیری های روحی مردم استفاده می کند، می گوید: جالب است که بدانید که چه گیرنده هایی درگیر می شوند، اما امیدوار بودم که محققان بیشتری ریشه های باستانی و گاهی اوقات ریشه های باطنی استفاده درمانی از موسیقی را مورد بررسی قرار دهند. به این قدرت توسط متفکرانی همچون پلاتو، سقراط و فیثاغورث اشاره شده است. درمان به وسیله موسیقی به طور شگفت انگیزی پیچیده است و می توان گفت که دوباره حالت های عاطفی را تنظیم می کند... تا دوباره تمام ظرفیت احساسی فرد را به او بازگرداند.

 

دکتر دیوید زالد پروفسور دانشگاه Vanderbilt می گوید: مردم همواره موسیقی را به همراه 10 مورد لذت بخش دیگر رتبه بندی می کنند و معمولا به موسیقی رتبه ای بالاتر از پول و غذا و هنرهای بصری می دهند. زالد اضافه می کند:  این حرف یعنی می توان موسیقی را به عنوان یک اعتیاد سالم در نظر گرفت؛ پس این غیر قابل پیش بینی نیست که عصب های شیمیایی و گیرنده هایی که در اعتیاد نقش کلیدی دارند در لذت بردن از موسیقی نیز درگیر باشند.

 

منبع: webmed.com