- اختلال نعوظ چیست؟

اختلال نعوظ که معمولا به اختصار آن را ED می نامند، ناتوانی در به انجام رسانیدن و نگهداشتن نعوظ مناسب برای مقاربت جنسی است.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

2- آیا اختلال نعوظ بخشی عادی از افزایش سن است؟

خیر، EDحتما نباید بخشی از پیر شدن باشد. اگر چه درست است که مردان مسن تر به تحریک بیشتری (مانند نوازش و لمس ) برای رسیدن به نعوظ نیاز دارند اما آنان هنوز قادر به رسیدن به نعوظ و لذت از ارتباط جنسی هستند.

3- آیا می توان مانع اختلال نعوظ شد؟

با کاهش عوامل خطر ساز برای بیماری های قلبی مانند رسیدن یا ماندن در وزن مناسب، داشتن رژیمی سالم، توقف استعمال دخانیات، نوشیدن کمتر الکل یا توقف آن، بررسی منظم کلسترول و فشار خون و انجام فعالیت های فیزیکی بیشتر، عوامل خطر ساز برای ED هم کاهش می یابد.

4- اختلال نعوظ چگونه درمان می شود؟

راه های متفاوتی برای درمان ED شامل: داروهای خوراکی، درمان اختلالات جنسی، تزریق در آلت تناسلی و جراحی وجود دارد. هر نوع از درمان مزایا و معایب خود را دارد.با پزشک خود برای تعیین بهترین درمان صحبت کنید.

5- درمان هایی مانند ویاگرا در درمان ED در افراد دیابتی چقدر موفق است؟

درمان هایی مانند سیلونافیل سیترات (ویاگرا)، تادالافیل( سیالیس)، واردنافیل (لویترا، استاکسین) یا آوانافیل (استندرا) اغلب درمان هایی موفق برای اختلال نعوظ در مردان همراه با حداقل اثرات جانبی هستند.

 

منبع : Webmed.com