شب هنگام، گر گرفتگی می تواند برای 3 دقیقه یا بیشتر ادامه یابد و شما را خیس عرق و مستاصل از خوابیدن بگذارد. اما راه هایی برای خنک شدن وجود دارد. لباس خواب پشمی را با لباس های نازک و خنک عوض کنید.

کیسه آب و یخ را زیر بالشتان بگذارید. بالش را بچرخوانید و صورت خود را روی سطح خنک آن قرار دهید. بجای یک لایه پتوی کلفت از چند لایه رو انداز نازک استفاده کنید. از پنکه برای جابجا کردن هوا کنار تختتان استفاده کنید.