وقتی شما این گیاهان را به جای نمک و روغن به غذای خود می افزایید، یک انتخاب مفید برای قلبتان انجام می دهید ...

آنها بدون هیچگونه مواد مضرری به غذای شما طعم می دهند. این گیاهان راه های خوشمزه ای برای لذت بردن از غذا در حین حفظ سلامت قلب هستند.