این پرنده ی سنتی حاوی پروتیین سازنده بلوک تریپتوفان است که بدن شما از آن برای ساخت سروتنین استفاده می کند

محققان می گویند، سروتنین ماده شیمیایی مغزی است که نقشی کلیدی در مورد افسردگی بازی می کند. در واقع، برخی از داروهای ضد افسردگی به شیوه ای که مغز شما از سروتنین استفاده می کند، بهره می جویند. شما می توانید با مصرف مرغ و دانه های سویا همان تاثیر بهبود حال را دریافت کنید.