آیا غذا می تواند روی آلت شما تاثیر بگذارد؟

ما قرص ها، پمپ ها و عمل های جراحی برای درمان ناتوانی جنسی را می شناسیم، اما راجع به غذاها چطور؟ آیا غذاهایی هست که با خوردن آنها بتوان به این مشکل کمک کرد؟ بنظر می رسد که اینگونه است.