استرس: همه ما آن را داریم و آنچه تفاوت را ایجاد می کند، نحوه برخورد با استرس است. از آنجایی که استرس زیاد برای انسان مضرر است، مدیریت استرس می تواند ابزاری قوی برای حال خوب باشد. استراتژی های بسیاری وجود دارد و یکی از آنها شامل آنچه می خورید می شود.