تحقیقات نشان داده اند که، یوگا، تای چی و مدیتیشن به شما برای بسته شدن راحت چشم ها برای خواب کمک می کند. هر نوع ورزشی می تواند کمک کننده باشد –فقط انجام تمرینات را به حداکثر تا 3 ساعت پیش از زمان خواب موکول کنید.

از خوردن نوشیدنی های الکلی پیش از خواب اجتناب کنید زیرا الکل شما را برای مدت طولانی تری بیدار نگه می دارد. به جای آن پیش از خواب شیر گرم بنوشید. موادی در شیر وجود دارد که به خواب راحت کمک می کند. هنوز نمی توانید بخوابید؟ از تخت بیرون بیایید و تا زمانی که خواب الوده شوید کتاب بخوانید. اگر همچنان مشکل دارید، با پزشک خود برای دریافت داروی خواب در کوتاه مدت صحبت کنید.