هویج سرشار از بتا-کاروتن است که در کدو حلوایی، اسفناج، سیب زمینی شیرین و طالبی نیز وجود دارد. تحقیقات این ماده غذایی را با کاهش سطح افسردگی مرتبط می دانند. شواهد کافی برای اثبات اینکه بتا-کاروتن می تواند از این اختلال جلوگیری کند وجود ندارد، اما گنجاندنش در رژیم غذایی ضرری ندارد.