ای میوه شیرین خنک کننده، حاوی ترکیبی است که اثری مشابه با درمان های ناتوانی جنسی بر روی رگ های خونی دارد.

تحقیقات نشان می دهند که هندوانه حتی می تواند میل جنسی شما را نیز افزایش دهد. بخش اعظم هندوانه را آب تشکیل می دهد، اما باقی آ ناز لیکوپن، آنتی اکسیدانی که برای قلب، پروستات و پوست شما مفید است ساخته شده است.