هورمون های شما، با سلامت شما مرتبط است

احساس نفخ، کج خلقی و یا سرحال نبودن می کنید،عدم تعادل هورمون ها می تواند علت آن باشد. هورمون ها پیغام رسان های شیمیایی هستند که بر روی عملکرد سلول ها و ارگان های شما تاثیر می گذارند. اینکه خلق و خوی شما در دوره های مختلف زندگی مثل قبل و در حین پریود، حاملگی یا یائسگی تغییر کند طبیعی است. اما برخی از داروها و مسائل سلامتی نیز می تواند تنظیم هورمون ها را بالا و پایین کند.