بلوغ معمولا بین سنین 9 تا 13 سال آغاز می شود. اما امکان زودتر یا دیرتر شروع شدن آن نیز هست. به لطف هورمون هایی مانند استروژن، شما متوجه تغییراتی مانند شروع بزرگ شدن سینه و شکل گرفتن زنانه بدن خواهید شد. ممکن است متوجه شوید که قدتان دارد بلندتر می شود و به تدریج دوران قاعدگی نیز شروع خواهد شد.