سن شما می تواند علت خشکی پوست باشد

شما می توانید در هر سنی دچار خشکی پوست شوید، اما اگر 50 سال یا بیشتر سن دارید،این موضوع به این علت رخ می دهد که غدد تولید کننده چربی برای پوست با افزایش سن کوچکتر می شوند و چربی کمتری تولید می کنند. افراد مسن همچنین بیشتر مستعد داشتن شرایطی از قبیل دیابت و بیماری های کلیوی هستند که می تواند موجب خشکی پوست شود.