فلفل هندی حاوی ماده شیمیایی بدون طعمی به نام کپسایسین است. این ماده در نوع هابانرو (تند ترین نوع فلفل هندی) بیشتر است اما انواع دیگر فلفل هندی نیز کپسایسین دارند. بنظر می رسد که کپسایسین اشتها را کم می کند و متابولیسم را افزایش می دهد، اما این تاثیرات کوتاه مدت است. این موضوع تاثیر مشخصی بر روی وزن ندارد مگر اینکه بخاطر تندی کمتر غذا بخورید.