برای بیشتر خانم ها پریود هر 21 تا 35 روز اتفاق می افتد. اگر پریود شما حوالی زمانی که هر ماه اتفاق می افتد رخ نداد، یا برخی از ماه ها اصلا پریود نشدید، ممکن است به این معنی باشد که بعضی هرمون های خاص را خیلی کم یا خیلی زیاد دارید (استروژن و پروژسترون).

اگر در دهه چهارم یا اوایل دهه پنجم زندگی خود هستید علت ممکن است شروع یائسگی باشد. اما پریود نامنظم می تواند نشانه مشکلات سلامتی مثل سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) باشد. بهتر است با پزشک خود صحبت کنید.