همیشه پیش از اینکه لنز را در چشم خود قرار دهید یا آن را در بیاورید، دست هایتان را بشویید. دستتان را با صابون های روغنی یا دارای اسانس زیاد نشویید. لنز می تواند به دست خیس بچسبد،

پس دستتان را با حوله ای بدون پرز خوب خشک کنید. اگر می خواهید از مرطوب کننده استفاده کنید، تا بعد از گذاشتن لنز در چشمتان صبر کنید. باقیمانده لوسیون می تواند به لنز بچسبد.