برخی از افراد مثانه کوچک را عامل چکه کردن ادرار می دانند اما، حجم نرمال مثانه شما به ندرت علت اصلی چنین مشکلی است.

در افراد سالم، حجم مثانه چیزی بین 1 تا 2 فنجان است. به نظر می رسد که مجرم اصلی به احتمال زیاد عضلات ضعیف، عوارض جانبی داروها، حساسیت، یا آسیب های عصبی باشند، در هر صورت راه هایی برای درمان وجود دارد.