بعد از آزادسازی تخم، هورمون پروژسترون برای ساخت و نگهداری دیواره رحم شروع به کار می کند این کارباعث بالا رفتن کمی از دمای بدن می شود. بنابراین دمای بدن خود را هر صبح قبل از بیرون آمدن از تخت  با دماسنج پایه اندازه بگیرید

این کار به دانستن تخمک گذاری در بدن شما کمک می کند. می توانید این دماسنج ها را از دارو خانه تهیه کنید. آن ها ارزان هستند اما به اندازه راه های دیگر پیگیری تخمک گذاری دقیق نیستند.