مصرف بیش از حد مواد شیرین عوارضی را برای کبد دارد به این دلیل که بخشی از کار کبد تبدیل قند به چربی است اگر به مقدار زیادی قند مصرف کنید کبد شما چربی زیادی می سازد که منجر به ماندن در اطراف کبد می شود، جایی که نباید باشند

در بلند مدت به عارضه هایی مانند بیماری کبد چرب مبتلا می شوید.بنابراین به کبد خود توجه کنید و گاهی اوقات مواد شیرین را مصرف کنید.