برخی دارو ها می تواند میل جنسی را کم کنند،مانند:

  • ضد افسردگی ها
  • دارو های فشار خون
  • قرص های ضد بارداری( برخی مطالعات ارتباط را نشان می دهد و برخی نه)
  • شیمی درمانی
  • دارو های ضد HIV
  • فیناستراید

تغییر دارو ها یا مقدار آنها ممکن است کمک کننده باشد- از پزشک خود درباره آن سوال کنید و هیچ گاه استفاده خودسرانه از دارو ها را نداشته باشید.

همچنین اگر میل جنسی شما درست بعد از استفاده از داروی جدید کم شده است، موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید.