فیبروم ها یکی از دلایل درد قاعدگی شدید هستند اما درد می تواند ناشی از آندومتریوز باشد.

آندومتریوز زمانی اتفاق می افتد که بافتی از لایه داخلی رحم در قسمت های دیگر بدن رشد کند شایع ترین محل پدید آمدن این بافتهای نابجا لگن و تخمدانها می باشند این بافت ها پاره شده و در طول عادت ماهانه خونریزی دارند و باعث ایجاد دردهای مزمن لگنی،درد هنگام پریود ماهانه و نازایی در خانمها می شوند. درد فیبروم ها یا آندومتریوز همچنین می تواند در بین دو عادت ماهانه رخ دهد.