فشار ناشی از فیبروم ها نشانه های خفیفی هستند. هیچ کدام از نشانه ها شدید نیستند. در زنانی که نشانه ها را دارند این میوم های رحمی می توانند باعث علایمی که در ادامه مطلب  گفته شده گردند:

  • فشار بر مثانه یا مقعد
  • ادرار مکرر
  • یبوست یا درد مقعدی
  • درد در پایین کمر یا شکم

اگر فیبرومها بسیار بزرگ شوند می توانند باعث بزرگ شدن شکم شوند و شخص به نظر حامله می آید.