زمانی که هموروئید از داخل قسمت انتهایی روده بزرگ (رکتوم) خارج شود باعث خونریزی، آسیب و خارش می شود.

ممکن است با کم شدن ورم و فشار به داخل و در جای خود بازگردد یا شما بتوانید به آرامی آن را با دست به جای خود برگردانید. لخته خونی که در هموروئید در زیر پوست بیرونی شکل می گیرد ترومبوز نام دارد. این لخته ممکن است سخت و خشن شود یا در صورت پاره شدن خونریزی کند.