خانم الن مگی، متخصص تغذیه و نویسنده کتاب اگر رفلاکس دارم چه بخورم، می گویند:

غذاهای پرچرب زمان بیشتری در معده می مانند و هر چه بیشتر در معده بمانند ناراحتی بیشتری ایجاد می کنند. مقدار زیاد غذاهای چرب مانند مقدار زیادی مرغ سرخ شده، چیپس یا بال سرخ شده اثرات دوبرابری در بازگشت اسید معده دارند.