اولین چیزی که باید به آن فکر کنید نوع غذا نیست بلکه مقدار غذایی است که می خورید.

مهم نیست چه غذایی می خورید یا چقدر خوب است یا چقدر آن را دوست دارید، مهم این است که معده پر، احتمال سوزش معده را بالا می برد. سعی کنید از بشقاب های کوچکتر استفاده کنید تا در کنترل مقدار غذا به شما کمک کند.