ناراحتی و سوزش در سینه و گلو در بیشتر موارد ارتباطی به قلب ندارد. این اتفاق زمانی می افتد که اسید معده به بالا آمده یا برگردد و مری شما را اذیت کند.

برخی غذا های باعث این اتفاق می شوند اما برای همه یکسان نیستند. بنابراین در زمان غذا خوردن چه کاری از سوزش معده جلوگیری می کند؟